Oferta dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji:

 • Geodezja, usługi geodezyjne
 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy tradycyjne i numeryczne w środowisku CAD
 • Obsługa budownictwa jednorodzinnego
 • Wytyczenia budynków
 • Wytyczenia przyłączy
 • Pomiary powykonawcze budynków i uzbrojenia terenu
 • Obsługa budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, benzynowych, światłowodowych
 • Pomiary objętości mas ziemnych (hałd, składowisk, wykonywanie przekroi poprzecznych i podłużnych- podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienia i ustalenia przebiegu granic
 • Sporządzanie dokumentacji do zmiany użytków (np. wyłączenie z prod. rolniczej)