Z uwagi na wielość czynników kształtujących cenę zamawianej usługi prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny

Gwarantuję konkurencyjne ceny oraz szybkie terminy wykonania

  • Mapa do celów projektowych | 2 tygodnie | od 600 zł
  • Mapa do celów prawnych (np. połączenie działek) | 2 tygodnie | od 300 zł
  • Wytyczenie budynku, przyłącza | 2 dni | od 400 zł
  • Wznowienie punktów granicznych | 3 tygodnie | od 50 zł/pkt
  • Podział działki | 1 miesiąc | od 1000 zł
  • Pomiary inwentaryzacyjne | 3 tygodnie | od 300 zł
  • Pomiary sytuacyjno – wysokościowe | 3 tygodnie | od 600 zł/ha